Kamionë me paleta

Kamionet e transportit janë mjete dhe na mundësojnë transportin e ngarkesave të tonazhit të lartë dhe volumit të madh. Janë mjete ideale për transport paletash edhe për furnizimin e ndërmarrjeve me një kapacitet të lartë ngarkese.

Për transportin e mallrave brenda qyteteve me kamion nevojitet autorizimi i qarkullimit nga autoritetet përkatëse.

Më shumë postime në Portik.al

Previous slide
Next slide